Skip to:

W dniach 13-16 września 2011 roku w Warszawie odbędzie się zjazd Rzeczników Praw Dziecka zrzeszonych w Europejskiej Sieci Rzeczników Praw Dziecka (ENOC). Podczas zjazdu Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak obejmie przewodnictwo nad tą organizacją. Do stolicy naszego kraju przybędą także przedstawiciele ONZ, Komisji Europejskiej i Rady Europy, a głównym tematem dyskusji będzie problem dzieci w systemie opieki instytucjonalnej oraz przyjazny dzieciom wymiar sprawiedliwości.

7 października 2010 roku - na odbywającym się w Strasburgu dorocznym zjeździe Rzeczników Praw Dziecka - Marek Michalak został jednogłośnie wybrany na przewodniczącego tej organizacji, zadaniem której jest ułatwianie promocji i ochrony praw dzieci, sformułowanych w Konwencji o Prawach Dziecka. Kadencja polskiego Rzecznika Praw Dziecka potrwa 12 miesięcy. Jej początek zbiegnie się z polskim przewodnictwem w Unii Europejskiej.

ENOC została założona na spotkaniu w Trondheim w Norwegii w 1997 roku. Zrzesza niezależne instytucje narodowe, regionalne lub lokalne czuwające nad przestrzeganiem praw dziecka w państwach europejskich. Obejmuje obecnie 37 instytucji w 29 krajach. Ich przedstawiciele spotykają się każdego roku w państwie, którego przedstawiciel obejmuje przewodnictwo w organizacji. Polska jest członkiem ENOC od roku 2001. Marek Michalak spotkanie w Warszawie planuje poświęcić pamięci Janusza Korczaka i Ireny Sendlerowej.

W dniach 13-16 września 2011 roku w Warszawie odbędzie się zjazd Rzeczników Praw Dziecka zrzeszonych w Europejskiej Sieci Rzeczników Praw Dziecka (ENOC). Podczas zjazdu Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak obejmie przewodnictwo nad tą organizacją. Do stolicy naszego kraju przybędą także przedstawiciele ONZ, Komisji Europejskiej i Rady Europy, a głównym tematem dyskusji będzie problem dzieci w systemie opieki instytucjonalnej oraz przyjazny dzieciom wymiar sprawiedliwości.