Skip to:

W dniach 7 i 8 grudnia 2010 roku w Brukseli odbyła się międzynarodowa konferencja na temat "Zapewnienia wszystkim dzieciom sprawiedliwości i ochrony". W spotkaniu organizowanym przez Agencję Praw Podstawowych Unii Europejskiej, Ministra Sprawiedliwości Belgii oraz Prezydencję Belgijską uczestniczył Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak.

Konferencja zgromadziła blisko 300 uczestników zajmujących się na co dzień zagadnieniami związanymi z przestrzeganiem praw dziecka. Spotkanie było okazją do rozpoczęcia debaty na temat wdrażania praw dziecka w krajach UE, a zwłaszcza wyzwań i strategii na rzecz ochrony dzieci szczególnie narażonych na krzywdę. Jednym z celów, jaki przyjęli organizatorzy spotkania, jest też stworzenie w wymiarze sprawiedliwości UE atmosfery przyjaznej dzieciom.

Konferencję otworzyło przedstawienie w wykonaniu młodzieży, podczas którego zaprezentowano przesłanie do dorosłych, opracowane dzień wcześniej na specjalnych warsztatach. Uczestniczy obrad mieli również okazję wziąć udział w warsztatach tematycznych poświęconych m.in. problemowi dzieci-ofiar przemocy domowej i ich dostępu do instytucji oferujących wsparcie oraz możliwości składania skargi w takich instytucjach, jak Rzecznicy Praw Dziecka. Przez cały czas trwania konferencji w jej kuluarach odbywały się interaktywne prezentacje organizacji międzynarodowych i ich projektów, podejmowanych na rzecz najmłodszych.

Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej powstała w 2007 roku z przekształcenia Europejskiego Centrum Monitorowania Rasizmu i Ksenofobii. Jej siedzibą jest Wiedeń. Ta niezależna instytucja odgrywa zasadniczą rolę w takich dziedzinach, jak zwalczanie rasizmu, ksenofobii i nietolerancji. Ma m.in. zapewniać odpowiednim instytucjom i organom Wspólnoty oraz jej państwom członkowskim pomoc, a także wiedzę fachową w zakresie praw podstawowych przy wdrażaniu przez te państwa prawa wspólnotowego. Agencja zajmuje się głównie gromadzeniem, analizą i rozpowszechnianiem obiektywnych, rzetelnych i porównywalnych informacji na temat poszanowania praw człowieka w Unii Europejskiej.

W dniach 7 i 8 grudnia 2010 roku w Brukseli odbyła się międzynarodowa konferencja na temat "Zapewnienia wszystkim dzieciom sprawiedliwości i ochrony". W spotkaniu organizowanym przez Agencję Praw Podstawowych Unii Europejskiej, Ministra Sprawiedliwości Belgii oraz Prezydencję Belgijską uczestniczył Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak.