Skip to:

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się 15 grudnia 2010 roku do Ministra Edukacji Narodowej Katarzyny Hall o podjęcie działań zmierzających do zapewnienia dzieciom chorym na cukrzycę warunków dla bezpiecznego ich przebywania w szkołach i przedszkolach.

Do Rzecznika Praw Dziecka zwracają się rodzice dzieci chorych na cukrzycę w sprawie uwzględniania w placówkach oświatowych potrzeb zdrowotnych uczniów - cukrzyków. Obecnie tylko nieliczne przedszkola i szkoły podejmują się wykonywania niezbędnych czynności leczniczych - np. odczytywania wskazań glukometru czy obsługi pompy insulinowej - uzasadniając odmowę brakiem odpowiednich przepisów. W opinii Marka Michalaka należy wyposażyć wszystkich nauczycieli w umiejętności niezbędne do zapewnienia chorym dzieciom bezpieczeństwa zdrowotnego.

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Ministra Edukacji Narodowej

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się 15 grudnia 2010 roku do Ministra Edukacji Narodowej Katarzyny Hall o podjęcie działań zmierzających do zapewnienia dzieciom chorym na cukrzycę warunków dla bezpiecznego ich przebywania w szkołach i przedszkolach.