Skip to:

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się 15 grudnia 2010 roku do Ministra Sprawiedliwości Krzysztofa Kwiatkowskiego w sprawie reprezentacji dziecka w postępowaniach dotyczących ograniczenia lub pozbawienia władzy rodzicielskiej.

Z analizy kierowanych do Rzecznika spraw wynika, że są kłopoty z należytym przedstawicielstwem dzieci w toku tego typu postępowań, gdyż nie posiadają one statusu strony. Jak podkreślił Marek Michalak istnieje prawdopodobieństwo, że opiekunowie, których władza rodzicielska może być przez sąd ograniczona, mogą mieć trudności z właściwym reprezentowaniem interesów dziecka. Podczas gdy małoletni pomiędzy 13 a 18 rokiem życia mają prawo wyrażania opinii w sprawach ich dotyczących, dzieci poniżej lat 13-tu takich gwarancji nie mają. W celu wzmocnienia standardów ochrony praw dziecka Rzecznik zaapelował do Ministra Sprawiedliwości o zmianę obowiązujących przepisów w taki sposób, by w postępowaniu dotyczącym władzy rodzicielskiej dobro i interes dziecka były należycie reprezentowane.

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Ministra Sprawiedliwości

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się 15 grudnia 2010 roku do Ministra Sprawiedliwości Krzysztofa Kwiatkowskiego w sprawie reprezentacji dziecka w postępowaniach dotyczących ograniczenia lub pozbawienia władzy rodzicielskiej.