Skip to:

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się 30 grudnia 2010 roku do Ministra Sprawiedliwości Krzysztofa Kwiatkowskiego z prośbą o udzielenie informacji na temat wyników badań dotyczących problemów z wykonywaniem orzeczeń o przymusowym odebraniu dziecka.

W lutym tego roku Rzecznik Praw Dziecka zwrócił uwagę Ministra Sprawiedliwości na problem braku regulacji określających czynności kuratora w sytuacji przymusowego odebrania dziecka. Minister Krzysztof Kwiatkowski poinformował wówczas Rzecznika, iż nie ma przeszkód, by kwestie te uregulować w akcie wykonawczym do Kodeksu postępowania cywilnego. Zakres i szczegóły takiej regulacji uzależniono jedynie od wyników konsultacji z prezesami sądów okręgowych i opiniami na temat praktycznych problemów w tej sprawie.

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Ministra Sprawiedliwości

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się 30 grudnia 2010 roku do Ministra Sprawiedliwości Krzysztofa Kwiatkowskiego z prośbą o udzielenie informacji na temat wyników badań dotyczących problemów z wykonywaniem orzeczeń o przymusowym odebraniu dziecka.