Skip to:

15 grudnia 2010 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wystąpił do Ministra Pracy i Polityki Społecznej Jolanty Fedak w sprawie wzmocnienia ochrony pracowników - uprawnionych do urlopu wychowawczego - przed wypowiedzeniem przez pracodawcę umowy o pracę.

Zdaniem Marka Michalaka zasadne jest wprowadzenie zmian do przepisów ustawy z dnia 13 marca 2003 roku o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników w taki sposób, by rozszerzyć katalog pracowników chronionych przed wypowiedzeniem o osoby uprawnione do urlopu wychowawczego na podstawie art. 1868 § 1 k.p.

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Ministra Pracy i Polityki Społecznej

15 grudnia 2010 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wystąpił do Ministra Pracy i Polityki Społecznej Jolanty Fedak w sprawie wzmocnienia ochrony pracowników - uprawnionych do urlopu wychowawczego - przed wypowiedzeniem przez pracodawcę umowy o pracę.