Skip to:

Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak pokazał amerykańskim nauczycielom polskie szkoły na Podkarpaciu. Wizyta delegacji z Grey Nun Academy z Yardley w Pensylwanii to pierwszy etap polsko-amerykańskiego projektu wymiany uczniów, którego celem jest zapoznanie młodych ludzi z kulturami obu państw.

Nauczyciele z Grey Nun Academy odwiedzili razem z Rzecznikiem Praw Dziecka m.in. Zespół Szkół im. Orła Białego w Giedlarowej koło Leżajska.

Dla dzieci z Giedlarowej projekt wymiany uczniów to doskonała motywacja do nauki języka angielskiego - wskazała dyrektorka szkoły Lidia Stępniowska. Kryterium decydującym o wyjeździe do Stanów Zjednoczonych będzie właśnie dobra znajomość tego języka.

Dyrektorka amerykańskiej szkoły Deborah Coast podkreśliła, jak ważne w wychowywaniu młodego pokolenia jest możliwość poznawania różnych kultur, innych ludzi, ich zwyczajów czy nawet jedzenie regionalnych potraw.

Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak w liście skierowanym do szkoły w Yardley zwrócił uwagę na cechy łączące polskie i amerykańskie placówki: „Dla mnie osobiście niezmiernie istotne jest również to, że Grey Nun Academy konsekwentnie opowiada się za partnerstwem nauczycieli i rodziców jako współedukatorów dzieci. (…) Łączy nas także tolerancja, rozumiana w ten sposób, że jesteśmy otwarci, ale trwamy przy własnych wartościach”.