Rzecznik Praw Dziecka


Ważne linki

Rzecznicy Praw Dziecka w świecie

Instytucje w Polsce

Instytucje, programy i sieci międzynarodowe

Kampania Rady Europy "Podnieś rękę przeciwko biciu dzieci"

Łejery - Dziećmi jesteśmy tylko raz

Dziecko w rozwodzie - poradnik dla rodziców

Kiedy rodzic porwał dziecko – podstawowe informacje prawne

Karta żałoby młodego człowieka

Wakacyjny poradnik pacjenta

Bądźmy Razem Bezpieczni

Wybrane zagadnienia diagnozy psychologicznej dzieci i młodzieży w kontekście wielokulturowości oraz wielojęzyczności

 

 

Interwencja

RZECZNIK PRAW DZIECKA NA KONFERENCJI RADY EUROPY W KIJOWIE

W dniach 24-25 maja 2011 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak uczestniczył w międzynarodowej konferencji Rady Europy poświęconej przeciwdziałaniu przemocy wobec dzieci. Spotkanie odbyło się w ramach ukraińskiego przewodnictwa w Komitecie Ministrów RE.

W konferencji wzięli m.in. udział Wicepremier i Minister Polityki Społecznej Ukrainy Serhii Tiphiko, Sekretarz Generalny Rady Europy Maud de Boer-Buquicchio, a także przedstawiciele rządu Ukrainy, ONZ, UNICEF i innych organizacji międzynarodowych, na co dzień zajmujących się pracą na rzecz dzieci.

W swoim wystąpieniu Marek Michalak zaprezentował rozwiązania prawne, dotyczące zakazu bicia dzieci, jakie wprowadzono w Polsce w ubiegłym roku, a także przedstawił zakres kompetencji polskiego Rzecznika Praw Dziecka.

Podczas konferencji Rzecznik spotkał się również z Martą Santos Pais, specjalnym Przedstawicielem ONZ ds. przeciwdziałania przemocy wobec dzieci. Wyraziła ona poparcie dla działań polskiego Rzecznika w zakresie przeciwdziałania przemocy wobec dzieci oraz promowania i informowania społeczeństwa o działalności instytucji. Zapewniła również o pełnym poparciu ONZ dla idei utworzenia dziecięcego ombudsmana w tych państwach, w których takiej niezależnej instytucji jeszcze nie powołano.

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak oficjalnie zaprosił Panią Santos Pais do odwiedzenia we wrześniu tego roku Warszawy i wzięcia udziału w dorocznym spotkaniu Europejskiej Sieci Rzeczników Praw Dziecka ENOC; Marta Santos Pais potwierdziła swój udział w tym wydarzeniu.

Data publikacji:2011-05-25
Liczba wywołań: 1686