Rzecznik Praw Dziecka


Ważne linki

Rzecznicy Praw Dziecka w świecie

Instytucje w Polsce

Instytucje, programy i sieci międzynarodowe

Kampania Rady Europy "Podnieś rękę przeciwko biciu dzieci"

Łejery - Dziećmi jesteśmy tylko raz

Dziecko w rozwodzie - poradnik dla rodziców

Kiedy rodzic porwał dziecko – podstawowe informacje prawne

Karta żałoby młodego człowieka

Wakacyjny poradnik pacjenta

Bądźmy Razem Bezpieczni

Wybrane zagadnienia diagnozy psychologicznej dzieci i młodzieży w kontekście wielokulturowości oraz wielojęzyczności

 

 

Interwencja

Książki, informatory i poradniki

"Rok Janusza Korczaka 2012. Nie ma dzieci – są ludzie" - polsko-angielska publikacja pozwalająca lepiej zrozumieć podstawowe założenia wychowania dziecka w duchu korczakowskim. Książka jest podsumowaniem rok 2012 będącym Rokiem Janusza Korczaka.
- Wersja PDF 
Rok wydania: 2013

"Rzecznik Praw Dziecka w Polsce" - Książka opisuje proces kształtowania się instytucji Rzecznika Praw Dziecka w Polsce jako organu państwowego oraz komentarz do ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka.
- Wersja PDF 
Rok wydania: 2013

"Jak kochać dziecko. Internat. Kolonie letnie. Dom Sierot" - książka autorstwa Janusza Korczaka wydana nakładem Rzecznika Praw Dziecka. Zbiór trzech części tetralogii „Jak kochać dziecko” jest kierowany do młodego, niedoświadczonego wychowawcy. To z nim autor chce się podzielić swoją wiedzą i doświadczeniem wychowawcy-praktyka, wychowawcy-badacza. To niezastąpione kompendium wiedzy dla wszystkich, którzy pracę z dzieckiem widzą jako swoje powołanie.
- Wersja PDF 
Rok wydania: 2013

"Po co nam edukacja? Seminarium I" - publikacja podsumowująca pierwsze seminarium z cyklu „O edukacji od początku” zrealizowane przez Fundację Rozwoju Dzieci im. J.A. Komeńskiego we współpracy z Rzecznikiem Praw Dziecka.
- Wersja PDF 
Rok wydania: 2013

"Rola lekarza dentysty w rozpoznawaniu objawów przemocy wobec dzieci" - miniporadnik opisujący, na czym polega przemoc wobec dzieci oraz jak ważną i wyjątkową rolę w jej zwalczaniu ogrywają lekarze dentyści. Szczególnie istotny jest opis rozpoznawania objawów przemocy w standardowym badaniu stomatologicznym. Materiał ten przygotowali przedstawiciele Polskiego Towarzystwa Studentów Stomatologii.
- Wersja PDF 
Rok wydania: 2013

"Dzieci ofiary przemocy w rodzinie. Raport Rzecznika Praw Dziecka" - publikacja wydana w ramach biblioteki Rzecznika Praw Dziecka, która zawiera opis zjawiska przemocy w rodzinie w odniesieniu do znowelizowanej ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
- Wersja PDF 
Rok wydania: 2012

"Ochrona dzieci przed uczestnictwem w działaniach zbrojnych we współczesnym prawie międzynarodowym" - publikacja wydana w ramach biblioteki Rzecznika Praw Dziecka. Autorką jest Marta Prucnal (laureatka głównej nagrody konkursu RPD na najlepszą pracę doktorską). Publikacja zawiera przegląd międzynarodowych aktów prawnych, które chronią dziecko w sytuacji konfliktu zbrojnego.
- Wersja PDF 
Rok wydania: 2012

"Prawa dziecka. Dokumenty Rady Europy" - publikacja wydana w ramach biblioteki Rzecznika Praw Dziecka. Autorem zbioru i opracowania jest dr Paweł Jaros. Publikacja zawiera kompletny zbiór zarówno ratyfikowanych, jak i podpisanych, ale jeszcze nieratyfikowanych przez Polskę konwencji Rady Europy z zakresu ochrony praw dziecka. Obejmuje ona także najobszerniejszy jak dotąd na polskim rynku wydawniczym wybór zaleceń i innych aktów prawnych wydanych przez organy Rady Europy: Komitet Ministrów Rady Europy i Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy.
- Wersja PDF 
Rok wydania: 2012

"Ochrona przesłuchiwanych dzieci" - publikacja wydana w ramach biblioteki Rzecznika Praw Dziecka. Autorką jest Kamila Chmielewska (laureatka I nagrody konkursu RPD na najlepszą pracę magisterską). Praca zawiera analizę dobrych praktyk przesłuchiwania dzieci w Polsce i w innych krajach oraz przedstawia wybrane działania na rzecz dzieci podejmowane przez organizacje pozarządowe.
- Wersja PDF 
Rok wydania: 2012

"Prawo dziecka do szacunku" - książka autorstwa Janusza Korczaka wydana nakładem Rzecznika Praw Dziecka. Zawiera deklarację praw dziecka – w tym najważniejsze prawo dziecka, prawo do szacunku. Ta cienka książeczka powstawała w ciągu wielu lat niestrudzonej pracy pedagogicznej i wychowawczej Starego Doktora. Korczak żąda w niej dla dziecka nie tylko prawa do szacunku, ale także prawa do jego niewiedzy, do pracy poznania czy własnego budżetu. Uczy nas, dorosłych, jak postępować z młodym człowiekiem, jak go wychować ale przede wszystkim, jak szanować jego prawa i uczyć go szacunku dla innych.
- Wersja PDF 
Rok wydania: 2012

"Jak kochać dziecko. Dziecko w rodzinie" - książka autorstwa Janusza Korczaka wydana nakładem Rzecznika Praw Dziecka. Jest to pierwsza z czterech części eseju o wychowaniu „Jak kochać dziecko”. Stanowi przemyślenia, jakie Korczak spisał podczas pobytu na frontach I wojny światowej, gdzie pracował jako lekarz. W swoim eseju pisze o rzeczach podstawowych: rodzeniu dzieci, wychowaniu ich i mądrej miłości. Uczy takiego patrzenia na dziecko, by dostrzec i zrozumieć jego potrzeby.
- Wersja PDF 
Rok wydania: 2012

"Biuletyn Informacyjny Rzecznika Praw Dziecka - Prawa Dziecka" - Wspólna publikacja Biura Rzecznika Praw Dziecka i Ministerstwa Sprawiedliwości. Specjalny, podwójny numer Biuletynu poświęcony regulacjom i praktyce stosowania Konwencji haskiej, dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę.
- Wersja PDF (uwaga, duży plik - 13,5 MB)
Rok wydania: 2009

"Vademecum dla rodziców - Komputer i Internet w domu" - Wspólna publikacja Biura Rzecznika Praw Dziecka i Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Kompleksowy poradnik dla rodziców, w którym znajdziemy mniej i bardziej zaawansowane informacje o komputerach stacjonarnych, programach komputerowych, zagrożeniach i szansach płynących z korzystania z sieci Internet i nie tylko.
- Wersja PDF (uwaga, duży plik - 13 MB)
Rok wydania: 2007

"Poradnik dla nauczycieli i innych pracowników szkoły - Zapobieganie samobójstwom" - w książce szczegółowo opisano problem samobójstw wśród młodzieży w wieku szkolnym, metody zapobiegania, wskazano jak wykrywać niepokojące symptomy i na co zwracać szczególną uwagę.
- Wersja PDF
Rok Wydania: 2007 

"Prawa dziecka jako pacjenta" - w książce szczegółowo opisano prawa dziecka w aspekcie udzielania świadczeń zdrowotnych, omówiono również instrumenty ochrony praw dziecka jako pacjenta.
- Wersja PDF
Rok wydania: 2006

   "Informator Rzecznika Praw Dziecka" jest wydawany co roku - w opracowaniu tym przedstawione są podstawowe informacje nt. działalności Rzecznika.
- wersja PDF
Rok wydania: 2004
 Prawa Dziecka po przystąpieniu do Unii Europejskiej "Prawa Dziecka po przystąpieniu do Unii Europejskiej" to zbiór materiałów z konferencji pod tym samym tytułem, która odbyła się w 16 czerwca 2004 roku w Warszawie.
wersja PDF
Autorzy: Biuro Rzecznika Praw Dziecka
Rok wydania: 2004
 Ombudsman for Children in Poland "Ombudsman for Children in Poland" Informator o Działalności Instytucji Rzecznika Praw Dziecka. Wersja w języku angielskim.
wersja PDF
Rok wydania: 2003
 Ochrona prawna dziecka - dziecko w rodzinie "Ochrona prawna dziecka - dziecko w rodzinie" to pierwszy tom z cyklu wydawniczego Rzecznika Praw Dziecka. Książka ta informuje o prawach dziecka w rodzinie.
Autorzy: Anna Natalia Szulc, Marek Andrzejewski.
Rok wydania: 2003
 Ochrona prawna dziecka - dziecko jako pacjent "Ochrona prawna dziecka - dziecko jako pacjent" to poradnik, w którym możesz znaleźć informacje nt. praw przysługujących najmłodszym pacjentom.
Autorzy: Maciej Dercz, Tomasz Rek
Rok wydania: 2003
 Polska dla Dzieci "Polska dla Dzieci" to zbiór materiałów i dokumentów z Ogólnopolskiego Szczytu w Sprawach Dzieci, który odbył się w Warszawie w dn. 23-24 maja 2003 r. z inicjatywy Rzecznika Praw Dziecka.
Redaktorzy: Mirosław Kaczmarek, Paweł Kierenko
Rok wydania: 2003
 Informator Rzecznika Praw Dziecka "Informator Rzecznika Praw Dziecka" jest wydawany co roku -
w opracowaniu tym przedstawione są podstawowe informacje
nt. działalności Rzecznika.
Rok wydania: 2003
 Mediacje - rozwiązywanie sporów bez przemocy "Mediacje - rozwiązywanie sporów bez przemocy" to publikacja zawierająca materiały oraz wyróżnione prace w I Ogólnopolskim Konkursie pt. "Rozwiązuję spory bez przemocy, czyli co wiem o sprawiedliwości naprawczej w Polsce".
Rok wydania: 2002
   "Prawo dziecka do godziwych warunków socjalnych" to zbiór materiałów z konferencji pod tym samym tytułem, która odbyła się w grudniu 2002 roku w Warszawie.
Rok wydania: 2002
 Od nauczania integracyjnego do szkoły równych szans "Od nauczania integracyjnego do szkoły równych szans" to zbiór materiałów z konferencji pod tym samym tytułem, która odbyła się w 2002 r. w Konstancinie.
wersja PDF
Rok wydania: 2002
 Prezentacje "Prezentacje" to zbiór materiałów z konferencji "Pomoc dziecku w działaniach powiatu", która odbyła się w 2001 r. przy współpracy ze Związkiem Powiatów Polskich i powiatem białogardzkim.
Rok wydania: 2001