Rzecznik Praw Dziecka


Ważne linki

Rzecznicy Praw Dziecka w świecie

Instytucje w Polsce

Instytucje, programy i sieci międzynarodowe

Kampania Rady Europy "Podnieś rękę przeciwko biciu dzieci"

Łejery - Dziećmi jesteśmy tylko raz

Dziecko w rozwodzie - poradnik dla rodziców

Kiedy rodzic porwał dziecko – podstawowe informacje prawne

Karta żałoby młodego człowieka

Wakacyjny poradnik pacjenta

Bądźmy Razem Bezpieczni

Wybrane zagadnienia diagnozy psychologicznej dzieci i młodzieży w kontekście wielokulturowości oraz wielojęzyczności

 

 

Interwencja

Rzecznik

Rzecznik Praw Dziecka - Marek MichalakMarek Michalak urodził się 27 lipca 1971 roku w Świdnicy. Jest magistrem pedagogiki resocjalizacyjnej, a także absolwentem studiów podyplomowych w zakresie socjoterapii oraz organizacji pomocy społecznej. Ponadto brał udział w licznych szkoleniach i seminariach, dotyczących pomocy społecznej, pracy z dzieckiem i rodziną oraz zarządzania.

Pracę społeczną na rzecz dzieci rozpoczął już jako nastolatek. W 1987 roku wybrany został przewodniczącym Koła Przyjaciół Dzieci Chorych „SERCE" w Świdnicy, a trzy lata później - prezesem Zarządu Głównego Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci Chorych „SERCE" (funkcję tę sprawował do dn. 24.07.2008 r.). Był też członkiem-założycielem Ogólnopolskiego Forum na Rzecz Praw Dziecka oraz członkiem Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Świdnicy. Od 2003 roku wchodził w skład Rady Organizacji Pozarządowych przy Rzeczniku Praw Dziecka RP.

Marek Michalak jest twórcą „Centrum Przyjaźni Dziecięcej" - wielokrotnie nagradzanego programu wspomagania dziecka i rodziny. „Centrum" zostało uznane przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży za jeden z najlepszych projektów prewencyjno-rozwojowych w kraju. Fundacja „Pomoc Społeczna SOS" Jacka Kuronia włączyła je natomiast do swego programu „Tęcza", skupiającego najlepsze placówki dla dzieci i młodzieży w Polsce. Inicjatywa ta została również nagrodzona przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

W latach 1993 - 2008 kierował Zespołem Dziecięcym „SERDUSZKA", tworzonym przez dzieci z rodzin dysfunkcyjnych. Grupa nagrała w tym czasie 2 płyty CD oraz kilka teledysków, zrealizowanych przez TVP; dała szereg koncertów - także zagranicą (Litwa, Niemcy, Ukraina, Wielka Brytania).

W 1993 roku Marek Michalak zainicjował w Świdnicy akcję „Czerwiec Miesiącem Dziecka". W latach następnych organizowano ją również w innych miastach Polski, a także na Litwie. W skali międzynarodowej realizowana jest też kolejna spośród inicjatyw, których był pomysłodawcą - akcja charytatywna „Polscy Artyści Plastycy - Dzieciom".

Kierowane przez niego organizacje otrzymały m.in.: wyróżnienie Fundacji Stefana Batorego i Bankers Trust z Nowego Jorku dla najlepszej polskiej organizacji pozarządowej w 1997 roku; wyróżnienie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej „za szczególne osiągnięcia w dziedzinie pomocy społecznej" (2006 rok) oraz nagrodę Marszałka Województwa Dolnośląskiego (2006; nagroda przyznana w dwóch kategoriach - dla „Najlepszej Inicjatywy Publicznej" i „Najlepszej Organizacji Pozarządowej").

W 1994 roku Marek Michalak odznaczony został Orderem Uśmiechu. Zasiada w Międzynarodowej Kapitule Orderu Uśmiechu - był jej Wicekanclerzem, a w styczniu 2007 wybrany został na Kanclerza.

Za swoją działalność był też wyróżniany m.in.: Złotym Gryfem i tytułem Świdniczanina Roku (1995); statuetką i nagrodą TVP „Zwyczajni-Niezwyczajni" (1997); Nagrodą Specjalną Ministra Pracy i Polityki Socjalnej (1997); Nagrodą Humanitarną Victoria (1998 i 2000); statuetką „Maciuś" od Dziecięco-Młodzieżowej Rady Miejskiej Żarowa (1998 i 2000); wyróżnieniem indywidualnym dla lidera organizacji obywatelskiej w konkursie PRO PUBLICO BONO na Inicjatywę Obywatelską Dziesięciolecia 1989-99 (1999); Nagrodą Niezależnej Fundacji Popierania Kultury Polskiej w Australii POLCUL Foundation (2000); Międzynarodowym Medalem „Zasłużony Działacz Humanitarny" (2001); Medalem Rady Miejskiej Żarowa „Złoty Dąb" (2001); Srebrnym Krzyżem Zasługi (2003); Nominacją do Nagrody Prezydenta RP za twórczość dla dzieci i młodzieży „Sztuka Młodym" (2004); Złotym Medalem „SERCE za SERCE" (2007); Nagrodą Kulturalną Prezydenta Świdnicy (2007); Medalem „Kryształowe serce" Kliniki Hematologii Dziecięcej we Wrocławiu (2007); Statuetką „Biały Orzeł" (2007).

23 lipca 2008 roku wybrany został przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej na urząd Rzecznika Praw Dziecka, 24 lipca 2008 roku jego wybór potwierdził Senat RP, a 25 lipca złożył uroczyste ślubowanie.

Jego żona Adriana Michalak jest pedagogiem-plastykiem. Mają dwoje dzieci - Julię (ur. 2002) i Miłosza (ur. 2008).

Bezpartyjny.