Rzecznik Praw Dziecka


Ważne linki

Rzecznicy Praw Dziecka w świecie

Instytucje w Polsce

Instytucje, programy i sieci międzynarodowe

Kampania Rady Europy "Podnieś rękę przeciwko biciu dzieci"

Łejery - Dziećmi jesteśmy tylko raz

Dziecko w rozwodzie - poradnik dla rodziców

Kiedy rodzic porwał dziecko – podstawowe informacje prawne

Karta żałoby młodego człowieka

Wakacyjny poradnik pacjenta

Bądźmy Razem Bezpieczni

Wybrane zagadnienia diagnozy psychologicznej dzieci i młodzieży w kontekście wielokulturowości oraz wielojęzyczności

 

 

Interwencja

O ŚWIADCZENIA DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I KOBIET W CIĄŻY

17 marca 2009 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak skierował wystąpienie do pana Bolesława Piechy, Przewodniczącego Komisji Zdrowia Sejmu RP, w sprawie zmian w projekcie ustawy o świadczeniach zdrowotnych dla dzieci, młodzieży i kobiet w okresie ciąży i karmienia, finansowanych ze środków publicznych.

Rzecznik wyraża zaniepokojenie, że z projektu ustawy usunięto zapisy, dotyczące finansowania działań profilaktycznych, dotyczących dzieci i kobiet. Zdaniem Marka Michalaka niezbędne jest zagwarantowanie finansowania wspomnianych świadczeń ze środków publicznych w drodze ustawowej.

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Przewodniczącego Sejmowej Komisji Zdrowia

Rzecznik Praw Dziecka po raz kolejny przekazuje posłom swoje uwagi na temat przygotowywanych w Parlamencie RP ustaw dotyczących spraw dzieci i rodziny. W lutym br. Marek Michalak zwrócił się do pana Sławomira Piechoty, Przewodniczącego sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, przekazując swoje stanowisko w związku z planowanymi pracami nad projektem ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz o umorzeniu składek emerytalno - rentowych (druk 1679).

Data publikacji:2009-03-17
Liczba wywołań: 1603