Skip to:

Biuro Rzecznika Praw Dziecka udziela podmiotom, których działalność statutowa ma na celu ochronę praw dziecka nieodpłatnie, na czas nieokreślony prawa do swobodnego korzystania z wszelkich publikacji, pozycji wydawniczych, których wydawcą jest Rzecznik Praw Dziecka, a także plakatów, filmów, kampanii Rzecznika. Ww. podmioty mają prawo do korzystania z ww. publikacji w celach związanych z ich działalnością statutową, niekomercyjnie, każdorazowo z przywołaniem Rzecznika Praw Dziecka jako wydawcy wykorzystywanej pracy.

W 2016 r. Rzecznik Praw Dziecka przystąpił do Projektu Rady Państw Morza Bałtyckiego pod nazwą „Dzieciństwo bez przemocy. Odejście od stosowania kar cielesnych w Regionie Morza Bałtyckiego” (Non-violent childhoods, moving on from corporal punishment in the Baltic Sea... więcej...
„Bobo" to kolejna książka autorstwa Janusza Korczaka wydana nakładem Rzecznika Praw Dziecka. Tym razem do rąk czytelników trafia zbiór trzech opowiadań Starego Doktora.  "Bobo", "Feralny tydzień" i "Spowiedź motyla" zwierają opisy róznych etapów życia i rozwoju dziecka... więcej...
Dwutomowa publikacja kierowana do wszystkich, którym droga jest idea ochrony praw dziecka, a więc przede wszystkim do praktyków polskiego wymiaru sprawiedliwości, ale także do nauczycieli, wychowawców i urzędników. Wydawnictwo przydatne zarówno naukowcom i studentom,... więcej...
Publikacja obejmująca kompleksowo kwestie prawne, organizacyjne i medodyczne funkcjonowania ośrodków kuratorskich. Doskonały materiał, pomocny we wzmocnieniu rozwoju i podniesienuiu efektywności pracy prowadzonej z dziećmi, a także w doskonaleniu struktury i... więcej...
Praca zbiorowa w redakcji Marka Michalaka jest apelem wybitnych, współczesnych myślicieli o przestrzeń wolności dziecka, walką o prawa ją gwarantujace oraz wołaniem o zapewnienie każdemu dziecku drogi ku życiu wartościowemu, godnemu człowieka. Trzytomowe wydawnictwo ... więcej...
Obraz postaw społecznych wobec kwestii kar cielesnych. Publikacja zawiera historię stosowania kar fizycznych, opis globalnych instrumentów ograniczania kar cielesnych, światowe incjatywy na rzecz elimanacji kar fizycznych, wreszcie Polskie doświadczenia i wyniki badań... więcej...
Publikacja stanowi zbiór standardów i zaleceń w zakresie ochrony praw dziecka. Są one wynikiem prac prowadzonych w latach 2015-2017 przez zespoły powołane przez Rzecznika Praw Dziecka. Standardy ochrony praw dziecka - redakcja Marek Michalak (PDF) >>>
Książka "Grooming – wybrane aspekty prawnokarne i kryminologiczne" autorstwa Marty Dąbrowskiej to kolejna pozycja w Bibliotece Rzecznika Praw Dziecka. Jest to praca magisterska o skomplikowanym i mogącym zniechęcać niektórych do zapoznania się z jej treścią tytule.... więcej...
Książka "Respektowanie prawa do autoekspresji a rytuały oporu gimnazjalistów" autorstwa Anny Babickiej-Wirkus to kolejna pozycja w Bibliotece Rzecznika Praw Dziecka, wyróżniona w ramach konkursu Rzecznika na najlepszą pracę doktorską dotyczącą praw dziecka. Seria... więcej...
Książka „Sam na sam z Bogiem” autorstwa Janusza Korczaka wydana nakładem Rzecznika Praw Dziecka. Modlitwy Janusza Korczaka posiadają nade wszystko funkcję asertywną, w której unaocznia się relacja między człowiekiem a Bogiem, między człowiekiem a człowiekiem, między... więcej...
A Child’s Right to Respect is short, but it is the most important of Janusz Korczak’s pedagogical publications. It should be treated as an educational manifesto, the Old Doctor’s credo. A Child’s Right to Respect - Janusz Korczak (PDF, 1 MB)  
Książka „Momenty wychowawcze” autorstwa Janusza Korczaka wydana nakładem Rzecznika Praw Dziecka. Jest to praca w szczególny sposób adresowana do młodych nauczycieli, którzy uczą się obserwować, rozumieć dziecko i rozmawiać z nim. Dzisiejsi badacze Korczaka nazywają ten... więcej...
Bogata i dobrze dobrana literatura oraz orzecznictwo, cytaty i zestaw aktów prawnych, a także osobista refleksja autorki Kornelii Hendrych, skłaniają do uznania książki za rzetelną naukowo, świadcząc jednocześnie o dobrze przygotowanym warsztacie i dużej wrażliwości na... więcej...
Książka „Dziecko jako podmiot wolności i sumienia wyznania” autorstwa Izabeli Lach to pozycja, która przypomina, że tzw. trudne tematy, faktycznie stanowią pokoleniowy, rodzinny lub szkolny problem, przede wszystkim wtedy, gdy brakuje dialogu, wysłuchania, zrozumienia... więcej...
Publikacja pt. „Ochrona praw dziecka w sytuacjach nadzwyczajnych” autorstwa Małgorzaty Andrzejczak-Świątek, to kolejna pozycja wydana w ramach Biblioteki Rzecznika Praw Dziecka, wyróżniona w konkursie Rzecznika na najlepszą pracę doktorską dotyczącą praw dziecka.... więcej...
„Ochrona rozwoju dziecka przed zagrożeniami w aspekcie prawa międzynarodowego, europejskiego i krajowego” jest publikacją pracy Marzeny Czai, która została wyróżniona w V edycji konkursu Rzecznika Praw Dziecka na najlepszą pracę magisterską z dziedziny praw dziecka.... więcej...
„Kocham. Nie bije”? – przemoc wobec dzieci w dyskursie publicznym, to kolejna pozycja w Bibliotece Rzecznika Praw Dziecka. Autorka - Anna Siejak zwyciężyła w V edycji konkursu RPD na najlepszą pracę magisterską dotyczącą problematyki praw dziecka. W swojej pracy... więcej...
„Konwencja o prawach dziecka – wybór zagadnień (artykuły i komentarze)” pod redakcją naukową prof. Stanisława L. Stadniczeńki, to kolejna książka podejmująca tematykę ochrony praw dziecka, wydana w ramach Biblioteki Rzecznika Praw Dziecka. Konwencja o prawach dziecka... więcej...
Zbiór zawiera głównie deklaracje i umowy międzynarodowe ratyfikowane przez Polskę, przyjęte w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych. Wśród nich znajdują się te najważniejsze – Deklaracja Pra Dziecka i Konwencja o prawach dziecka. Publikacja obejmuje również... więcej...
Raport pt. „Przemoc w wychowaniu. Między prawnym zakazem a społeczną akceptacją” w szczegółowy sposób rozwija problem przemocy w wychowaniu. Od wielowiekowej kontestacji bicia dzieci przechodzi do aktualnego dyskursu o zakazie stosowania kar fizycznych. Autorka, prof.... więcej...

Strony

Subskrybuj Książki, informatory, poradniki