Skip to:

Prawa dziecka zostały zabezpieczone odpowiednimi zapisami, które stanowią rozwinięcie najważniejszych aktów prawnych odnoszących się do dzieci. Zdarza się jednak, że prawa te nie są dostatecznie wypełniane i nikt z najbliższych dziecka (jego rodzice, opiekunowie, wychowawcy lub nauczyciele) przy pomocy właściwych, powołanych do tego instytucji nie potrafi temu zaradzić.

Jeżeli w takiej sytuacji skontaktujesz się z Rzecznikiem Praw Dziecka możesz liczyć na pomoc. Każda skierowana do jego Biura sprawa będzie szczegółowo rozpatrzona. Jeśli zawiodły istniejące procedury służące dobru dziecka, Rzecznik przy pomocy przysługujących mu uprawnień podejmie właściwe kroki.

Kontakt z Rzecznikiem Praw Dziecka odbywa się za pośrednictwem Biura Rzecznika Praw Dziecka. Wszystkie sprawy mogą Państwo kierować osobiście, za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonicznie lub wysyłając list. Rzecznik gwarantuje zachowanie poufności uzyskanych informacji (należy to zaznaczyć we wniosku). Oto adres:

Rzecznik Praw Dziecka 
ul. Przemysłowa 30/32 
00-450 Warszawa 
telefon: (22) 583 66 00 
fax: (22) 583 66 96

Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 08.15 - 16.15.

Adres poczty elektronicznej: 
rpd@brpd.gov.pl

Przyjęcia interesantów: 
od poniedziałku do piątku w godzinach 8.15-16.15 
telefon: (22) 583 66 00, 800 12 12 12 
(zachęcamy do wcześniejszego umówienia wizyty)

 

Uwaga!

Aby otrzymać odpowiedź na wiadomość wysłaną za pośrednictwem strony internetowej  NALEŻY podać adres e-mail lub numer telefonu kontaktowego!

Karty pionowe