Skip to:

Obraz postaw społecznych wobec kwestii kar cielesnych. Publikacja zawiera historię stosowania kar fizycznych, opis globalnych instrumentów ograniczania kar cielesnych, światowe incjatywy na rzecz elimanacji kar fizycznych, wreszcie Polskie doświadczenia i wyniki badań w zakresie stosowania przemocy w wychowaniu. Lektura obowiązkowa każdego psychologa i pedagoga!

bicie_dzieci.jpg

Bicie Dzieci... Czas z tym skończyć! Kontestacja kar cielesnych we współczesnym świecie - Ewa Jarosz, Marek Michalak (PDF.) >>>