Skip to:

Na zaproszenie Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka w dn. 7 listopada 2008 roku przybyli niemal z całego świata do BRPD członkowie Międzynarodowej Kapituły Orderu Uśmiechu. 40-stu znamienitych propagatorów podmiotowego traktowania dzieci spotkało się z Rzecznikiem,... więcej...
Na zaproszenie Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka w dn. 7 listopada 2008 roku przybyli niemal z całego świata do BRPD członkowie Międzynarodowej Kapituły Orderu Uśmiechu. 40-stu znamienitych propagatorów podmiotowego traktowania dzieci spotkało się z Rzecznikiem,... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wziął udział w pracach jury konkursu plastycznego "Dzieci mają prawo do ochrony". Wybór najlepszych prac odbył się 6 listopada br. w Punkcie Informacyjnym Unii Europejskiej w Warszawie. Uczestnikami konkursu, który Komisja... więcej...
W czwartek 6 listopada br. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wziął udział w konferencji prasowej inaugurującej działalność linii 116 111 - bezpłatnego ogólnopolskiego telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży. W swoim wystąpieniu Rzecznik Praw Dziecka pogratulował... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wziął udział w pracach jury konkursu plastycznego "Dzieci mają prawo do ochrony". Wybór najlepszych prac odbył się 6 listopada br. w Punkcie Informacyjnym Unii Europejskiej w Warszawie. Uczestnikami konkursu, który Komisja... więcej...
W czwartek 6 listopada br. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wziął udział w konferencji prasowej inaugurującej działalność linii 116 111 - bezpłatnego ogólnopolskiego telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży. W swoim wystąpieniu Rzecznik Praw Dziecka pogratulował... więcej...
W poniedziałek 4 listopada Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak spotkał się z przedstawicielami Stowarzyszenia na Rzecz Poszanowania Prawa Dzieci i Rodziny - Ojcowie.pl oraz Podlaskiego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojców. Przedstawiciele stowarzyszeń ojców przedstawili... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak odwiedził 4 listopada br. Przedszkole nr 196 w Warszawie i spotkał się z przedszkolakami oraz ich opiekunami. Podczas spotkania Rzecznik odpowiedział na liczne pytania ze strony dzieci, dotyczące m.in. ich praw, obowiązku jazdy w... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wystąpił w dniu 4 listopada 2008 r. do Ministra Pracy i Polityki Społecznej z prośbą o podniesienie kryterium dochodowego, od którego zależy dostęp do świadczeń rodzinnych. Rozpatrywanie prawa do zasiłku rodzinnego na podstawie tak... więcej...
W poniedziałek 4 listopada Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak spotkał się z przedstawicielami Stowarzyszenia na Rzecz Poszanowania Prawa Dzieci i Rodziny - Ojcowie.pl oraz Podlaskiego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojców. Przedstawiciele stowarzyszeń ojców przedstawili... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak odwiedził 4 listopada br. Przedszkole nr 196 w Warszawie i spotkał się z przedszkolakami oraz ich opiekunami. Podczas spotkania Rzecznik odpowiedział na liczne pytania ze strony dzieci, dotyczące m.in. ich praw, obowiązku jazdy w... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wystąpił w dniu 4 listopada 2008 r. do Ministra Pracy i Polityki Społecznej z prośbą o podniesienie kryterium dochodowego, od którego zależy dostęp do świadczeń rodzinnych. Rozpatrywanie prawa do zasiłku rodzinnego na podstawie tak... więcej...
W poniedziałek 3 listopada br. w Biurze Rzecznika Praw Dziecka gościła 50-osobowa grupa uczniów i wychowawców z Gimnazjum im. Adam Borysa w Witkowie (powiat gnieźnieński). Gimnazjaliści spotkali się z Markiem Michalakiem w ramach realizowanego w swojej szkole... więcej...
W poniedziałek 3 listopada br. w Biurze Rzecznika Praw Dziecka gościła 50-osobowa grupa uczniów i wychowawców z Gimnazjum im. Adam Borysa w Witkowie (powiat gnieźnieński). Gimnazjaliści spotkali się z Markiem Michalakiem w ramach realizowanego w swojej szkole... więcej...
31 października br. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak spotkał się z przedstawicielami Forum na Rzecz Odpowiedzialnego Ojcostwa. Rozmowa dotyczyła trudności w realizacji prawa rodzica (najczęściej ojca) do kontaktu z dzieckiem. Do takich sytuacji dochodzi w chwili,... więcej...
31 października br. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak spotkał się z przedstawicielami Forum na Rzecz Odpowiedzialnego Ojcostwa. Rozmowa dotyczyła trudności w realizacji prawa rodzica (najczęściej ojca) do kontaktu z dzieckiem. Do takich sytuacji dochodzi w chwili,... więcej...
30 października br. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak spotkał się z pracownikami Krajowego Centrum ds. AIDS oraz dr Agnieszką Ołdakowską - pediatrą opiekującą i leczącą dzieci chore na AIDS. Dyrektor Centrum Anna Marzec - Bogusławska przedstawiła aktualne problemy... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak spotkał się 30 października br. z Prezydentem m.st. Warszawy Hanną Gronkiewicz - Waltz w sprawie możliwości pozyskania z zasobów miejskich lokalu na nową siedzibę Biura Rzecznika Praw Dziecka. Znowelizowana Ustawa o Rzeczniku Praw... więcej...
30 października br. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak spotkał się z pracownikami Krajowego Centrum ds. AIDS oraz dr Agnieszką Ołdakowską - pediatrą opiekującą i leczącą dzieci chore na AIDS. Dyrektor Centrum Anna Marzec - Bogusławska przedstawiła aktualne problemy... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak spotkał się 30 października br. z Prezydentem m.st. Warszawy Hanną Gronkiewicz - Waltz w sprawie możliwości pozyskania z zasobów miejskich lokalu na nową siedzibę Biura Rzecznika Praw Dziecka. Znowelizowana Ustawa o Rzeczniku Praw... więcej...

Strony