Skip to:

30 sierpnia 2010 roku wystartowała kampania "Nasze dzieci w sieci". Skierowana do rodziców, ma zwrócić ich uwagę na zagrożenia, jakie wiążą się z korzystaniem ich dzieci z Internetu. Patronat honorowy nad kampanią objęli Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak oraz... więcej...
30 sierpnia 2010 roku wystartowała kampania "Nasze dzieci w sieci". Skierowana do rodziców, ma zwrócić ich uwagę na zagrożenia, jakie wiążą się z korzystaniem ich dzieci z Internetu. Patronat honorowy nad kampanią objęli Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak oraz... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak 26 sierpnia 2010 roku odwiedził tereny na Dolnym Śląsku, które na początku tego miesiąca dotknięte zostały powodzią. W miejscowości Leśna zwiedził zalane wtedy Gimnazjum oraz Przedszkole, a w Smolniku Szkołę Podstawową. Zapoznał... więcej...
Z okazji rozpoczynającego się 1 września nowego roku szkolnego 2010/2011 Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak skierował do uczniów okolicznościowy list. "Kolejne wakacje za Wami. Mam nadzieję, że wypoczęliście i zrealizowaliście wszystkie swoje plany. Wierzę również,... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak 26 sierpnia 2010 roku odwiedził tereny na Dolnym Śląsku, które na początku tego miesiąca dotknięte zostały powodzią. W miejscowości Leśna zwiedził zalane wtedy Gimnazjum oraz Przedszkole, a w Smolniku Szkołę Podstawową. Zapoznał... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak w programie TVP Info "Minęła dwudziesta" 24 sierpnia 2010 roku odniósł się do sprawy 13-letniego Pawła Dzikowicza, który ostatnie dwa lata spędził poza rodziną - najpierw w pogotowiu opiekuńczym, a następnie w domu dziecka. Przed... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak w programie TVP Info "Minęła dwudziesta" 24 sierpnia 2010 roku odniósł się do sprawy 13-letniego Pawła Dzikowicza, który ostatnie dwa lata spędził poza rodziną - najpierw w pogotowiu opiekuńczym, a następnie w domu dziecka. Przed... więcej...
W niedzielę 22 sierpnia 2010 roku na Wzgórzu Wawelskim przed Katedrą odbyła się Msza Święta z okazji 100-lecia harcerstwa w Polsce - najważniejsza część obchodów Jubileuszu. Obok licznie zgromadzonych harcerzy uczestniczył w niej Prezydent RP Bronisław Komorowski z... więcej...
Od 16 sierpnia 2010 roku z okazji 100-lecia harcerstwa w Polsce odbywa się zlot w Krakowie, w którym uczestniczą przedstawiciele 17 chorągwi ZHP z całego kraju, a także innych polskich i zagranicznych organizacji skautowych. Obecnych jest łącznie 10 tys. osób. Zlot 17... więcej...
W Ośrodku Obozowym Związku Harcerstwa Polskiego Hufca Ziemi Rybnickiej w Bielsku Białej - Wapienicy otwarto 14 sierpnia 2010 roku Dom Zucha. Powstał on dzięki druhnie Klarze Szymańskiej, żonie przedwojennego komendanta hufca Stanisława Szymańskiego, która przekazała na... więcej...
Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie odpłatności uczniów za wycieczki szkolne (23 grudnia 2009 r.) Wystąpienie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o informacje na temat projektu likwidacji zakazu łączenia bibliotek z innymi instytucjami (23... więcej...
9 sierpnia 2010 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych Wojciecha Wiewiórowskiego o wyjaśnienie zgodności z prawem wymogu przedkładania przez rodziców dzieci - ubiegających się o przyjęcie do przedszkola... więcej...
9 sierpnia 2010 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Ministra Zdrowia Ewy Kopacz o ponowne przeanalizowanie problemu braku dostępu do świadczeń zdrowotnych małoletnich cudzoziemców - nielegalnie przebywających w Polsce - którzy nie występowali o... więcej...
9 sierpnia 2010 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Ministrów - Pracy i Polityki Społecznej Jolanty Fedak, Edukacji Narodowej Katarzyny Hall oraz Sprawiedliwości Krzysztofa Kwiatkowskiego - o informacje na temat podjętych przez resorty działań w... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak udzielił 9 sierpnia 2010 roku wywiadu dla Telewizji Rossija. Dziennikarze pytali Rzecznika o obowiązującą od 1 sierpnia nowelę ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, a także organizację systemu ochrony dzieci przed przemocą... więcej...
9 sierpnia 2010 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Rzecznika Praw Dziecka Republiki Litewskiej Edity Žiobienė z prośbą o zainteresowanie sytuacją oświaty polskiej na Litwie oraz udzielenie wsparcia litewskim dzieciom narodowości polskiej w ich... więcej...
W piątek 6 sierpnia 2010 roku odbyły się w Warszawie uroczystości inaugurujące prezydenturę Bronisława Komorowskiego. Punktualnie o godzinie 10.00 rozpoczęło się posiedzenie Zgromadzenia Narodowego, podczas którego Bronisław Komorowski złożył przysięgę i oficjalnie... więcej...
We czwartek 5 sierpnia 2010 roku Sejm RP uchwalił - wnioskowaną przez Senat RP - nowelizację ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka, poszerzającą jego kompetencje. Za nowelą głosowało - jednogłośnie - 407 posłów. Ustawa trafi teraz pod obrady Senatu. Nowelizacja przyznaje... więcej...
5 sierpnia 2010 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak gościł w swoim Biurze pracowników pomocy społecznej z Białorusi. Spotkanie, zorganizowane w ramach działań Fundacji "Rozwiń Skrzydła", miało na celu przedstawienie zakresu obowiązków Rzecznika Praw Dziecka, a... więcej...
5 sierpnia 2010 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Ministra Pracy i Polityki Społecznej Jolanty Fedak o informacje na temat przebiegu prac nad wydaniem aktów wykonawczych do nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Wprowadzone... więcej...

Strony