Skip to:

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak spotkał się 5 sierpnia 2010 roku z Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Zbigniewem Włodkowskim. Rozmowa dotyczyła problemu zbyt długiego oczekiwania na miejsca w Młodzieżowych Ośrodkach Socjoterapii i... więcej...
4 sierpnia 2010 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Prezydenta Wrocławia Rafała Dutkiewicza z prośbą o podjęcie działań, mających na celu zwiększenie dostępności do przedszkoli publicznych najmłodszych mieszkańców miasta. Do Rzecznika zwracają się... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się 4 sierpnia 2010 roku do Ministrów - Edukacji Narodowej Katarzyny Hall oraz Pracy i Polityki Społecznej Jolanty Fedak z prośbą o przedstawienie informacji na temat realizacji i kontroli programu "Pomoc państwa w zakresie... więcej...
W środę 4 sierpnia 2010 roku - podczas 72. posiedzenia Sejmu RP - Komisje: Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Polityki Społecznej i Rodziny przedstawiły sprawozdanie o senackim projekcie nowelizacji ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka. W posiedzeniu uczestniczył Rzecznik... więcej...
3 sierpnia 2010 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak spotkał się z Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Piotrem Kluzem. Spotkanie dotyczyło przygotowań do przypadającego 21 października Międzynarodowego Dnia Mediacji. W spotkaniu udział wzięli... więcej...
3 sierpnia 2010 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Ministra Sprawiedliwości Krzysztofa Kwiatkowskiego o rozważenie możliwości wprowadzenia praktyki informowania rodziców - składających do organu centralnego wniosek o wydanie dziecka - o roli i... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak spotkał się 3 sierpnia 2010 roku z Mirosławem Sielatyckim - Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Rozmowa dotyczyła dostępu do edukacji polskich dzieci przebywających poza granicami kraju.
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się 3 sierpnia 2010 roku do Ministra Edukacji Narodowej Katarzyny Hall o rozważenie możliwości zbierania przez pracowników szkół i placówek oświatowych danych na temat potwierdzonych prób samobójczych i zamierzonych... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wziął udział w uroczystościach z okazji 66. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Przed południem 1 sierpnia Marek Michalak oddał hołd młodym obrońcom Stolicy pod Pomnikiem Małego Powstańca, następnie uczestniczył w uroczystej... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak spotkał się 29 lipca 2010 roku z Rzecznikiem Praw Obywatelskich prof. Ireną Lipowicz. Rozmowa dotyczyła współdziałania obu urzędów w sprawach dotyczących problemów najmłodszych obywateli.
W związku z informacjami prasowymi o planach przygotowywania w Polsce programu Big Brother z udziałem dzieci, Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak z urzędu wystąpił do firmy ATM Grupa S.A. o potwierdzenie tej wiadomości. Zdaniem Marka Michalaka dzieci nie powinny... więcej...
Dokładnie dwa lata temu - 23 lipca 2008 roku - Marek Michalak został wybrany przez Sejm RP na stanowisko Rzecznika Praw Dziecka. Dzień później kandydaturę tę zatwierdził Senat, a po złożeniu ślubowania przed Sejmem (25 lipca 2008 roku) Marek Michalak oficjalnie... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się 21 lipca 2010 roku do Ministra Zdrowia Ewy Kopacz o umożliwienie dzieciom chorym na stwardnienie rozsiane stosowania preparatu interferon w ramach świadczeń gwarantowanych ze środków publicznych. Aktualne przepisy prawa... więcej...
W środę 21 lipca prof. Irena Lipowicz złożyła przed Sejmem RP ślubowanie i oficjalnie rozpoczęła 5-letnią kadencję Rzecznika Praw Obywatelskich. W uroczystości wziął udział Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej powołał prof. Irenę... więcej...
W sobotę 17 lipca 2010 roku na warszawskim AWF-ie odbyło się otwarcie III Międzynarodowych Igrzysk Sportowych "Onko-Olimpiada 2010". W ceremonii wziął udział Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak, będący jednocześnie patronem honorowym tej inicjatywy. W organizowanej... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak gościł 13 lipca 2010 roku w swoim Biurze członków Młodzieżowej Rady Miejskiej w Żarowie, którzy - w ramach akcji "Wakacje Uśmiechu 2010" - zorganizowali dla najmłodszych mieszkańców gminy Żarów wycieczkę do Warszawy. Spotkanie z... więcej...
11 lipca 2010 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wziął udział w odprawionej w Sanktuarium Matki Boskiej Nauczycielki Młodzieży w Warszawie mszy świętej, która zainaugurowała Finały 22. Międzynarodowej Parafiady Dzieci i Młodzieży. Parafiada - program... więcej...
Przedstawiciel Rzecznika Praw Dziecka wziął 8 lipca 2010 roku udział w posiedzeniu sejmowej Komisji Finansów Publicznych, w trakcie którego rozpatrzono opinię Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o wykonaniu ustawy budżetowej za rok 2009 w części 14 - Rzecznik Praw... więcej...
8 lipca 2010 roku, podczas 59. posiedzenia Senatu RP, Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak przedstawił Informację o działalności RPD za rok 2009 wraz z uwagami o stanie przestrzegania praw dziecka. Informacja o działalności Rzecznika Praw Dziecka w roku 2009 8 lipca... więcej...
5 lipca 2010 roku rozstrzygnięto konkurs "Studencki Nobel", organizowany przez Niezależne Zrzeszenie Studentów. Zwycięzca konkursu i jego finaliści odebrali w Belwederze nagrody oraz pamiątkowe dyplomy i medale. Organizowany przez NZS konkurs ma na celu wypromowanie... więcej...

Strony