Skip to:

W sierpniu 2018 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak przekazał Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbiecie Rafalskiej swoje uwagi co do wybranych przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz ustawy o pomocy społecznej,... więcej...
- W pierwszej kolejności istnieje konieczność wdrożenia rozwiązań umożliwiających szersze oddziaływanie na rodzinę, która przeżywając trudności w wypełnianiu funkcji wychowawczych, ma kluczowy wpływ na postawy i zachowania dziecka. Propozycje resortu, zmierzające do... więcej...
W listopadzie 2017 roku Rzecznik Praw Dziecka przedstawił Ministrowi Sprawiedliwości szereg propozycji zmian przepisów ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich oraz Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Propozycje miały na celu m.in. urealnienie stosowania środka... więcej...
- Przemoc wobec dzieci uważana jest w Polsce za problem polityczny, ale przede wszystkim jest to problem społeczny - powiedział Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak na konferencji przeciw przemocy organizowanej przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej w Warszawie... więcej...
„Przyczyny naruszania praw dziecka” – z referatem o takim tytule wystąpił Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak na konferencji „Dzieciństwo w potrzebie”, organizowanej w ramach obchodów jubileuszu 100-lecia Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.  Konferencja, która odbyła się... więcej...
List do Pracowników Socjalnych z okazji Dnia Pracownika Socjalnego Wielce Szanowni Państwo, tegoroczny Dzień Pracownika Socjalnego obchodzimy w wyjątkowym czasie, gdyż rok 2018 został ogłoszony z inicjatywy Rzecznika Praw Dziecka przez Sejm RP Rokiem Ireny Sendlerowej... więcej...
- Na dzień 20 listopada br. w Oddziale Psychiatrycznym dla Młodzieży Centrum w Zagórzu jest 13 pacjentów ponad stan, zaś w Oddziale Psychiatrycznym dla Dzieci na dzień 19 listopada br. przebywało 9 pacjentów ponad stan – Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wylicza w... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak w styczniu 2017 roku zachęcał resorty: zdrowia oraz rodziny, pracy i polityki społecznej do wspólnego wypracowania dla pracowników gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych narzędzi w zakresie przeciwdziałania przemocy... więcej...
19 listopada w przeddzień Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka Marek Michalak spotkał się z uczniami jednej ze skierniewickich podstawówek oraz szóstoklasistami z Michałówki, by porozmawiać o prawach dziecka, które gwarantuje najmłodszym Konwencja o prawach dziecka... więcej...
20 listopada obchodzimy Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka. Uchwałę w tej sprawie – na wniosek Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka – cztery lata temu 7 listopada podjął Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. W całej Polsce z tej okazji w szkołach i placówkach odbywają się... więcej...
- Projekt ustawy wprowadza szereg instrumentów prawnych służących efektywniejszej egzekucji świadczeń alimentacyjnych oraz ma na celu aktywizację zawodową dłużników alimentacyjnych. Niemniej, podkreślenia wymaga, że pomimo propozycji podniesienia progu dochodowego... więcej...
W dniach 14-16 listopada w Sztokholmie o przeciwdziałaniu przemocy wobec dzieci rozmawiali książę Szwecji Daniel, Prezydent Malty, Specjalny Reprezentant Sekretarza Generalnego ONZ Marta Santos Pais, ministrowie ds. społecznych wszystkich państw regionu bałtyckiego (z... więcej...
- Prawo do ochrony przed wszelkimi formami przemocy gwarantuje dzieciom Konwencja o Prawach Dziecka, ale budowanie świata bezpiecznego dla dzieci wymaga konsekwencji i skoordynowanych działań, dlatego tak ważne jest opracowanie i wdrożenie przez rząd Narodowej... więcej...
List z okazji Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka       Nie ma dzieci – są ludzie…                         Janusz Korczak   Drodzy i Szanowni,   20 listopada obchodzimy Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka – święto ustanowione przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w 2014 roku... więcej...
- Wydanie decyzji o ograniczeniu wydawania przepustek nieletnim przebywającym w schroniskach dla nieletnich i zakładach poprawczych może naruszać prawa dziecka i zaburzać proces resocjalizacji – wskazuje Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak w wystąpieniu do Ministra... więcej...
Już po raz 4. z inicjatywy Rady Europy 18 listopada obchodzimy Dzień Ochrony Dzieci przed Wykorzystaniem Seksualnym. W ten sposób międzynarodowa społeczność zwraca uwagę na problem przemocy seksualnej i konieczność podejmowania działań prewencyjnych. Europejskie... więcej...
Wszelkie działania, których konsekwencją byłoby obniżenie wskaźników wyszczepialności dzieci w Polsce są z całą pewnością niekorzystne i zaprzeczają podstawnemu prawu dziecka do ochrony jego życia i zdrowia, uważa Rzecznik Praw Dziecka i przypomina, że szczepienia... więcej...
- Czy kwestia dostosowania kuratoryjnych konkursów przedmiotowych – nie tylko językowych – do zmienionego reformą polskiego systemu szkolnego, w szczególności w zakresie konieczności uwzględnienia różnic programowych w przypadku uczniów kontynuujących edukację w... więcej...
29 października br. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak odwiedził Szkołę Podstawową nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kawalerów Orderu Uśmiechu, która w tym roku obchodzi jubileusz 100-lecia istnienia. Rzecznik został wyróżniony tytułem „Przyjaciela Szkoły”.... więcej...
- To niepokojące, że obecny, obarczony nacechowaniem politycznym, sposób wyłaniania kandydata nie doprowadził do powołania nowego rzecznika. Dlatego apeluję do marszałków Sejmu i Senatu, by wyłanianie kandydata na rzecznika praw dziecka dokonywane było wspólnie, przy... więcej...

Strony

Subskrybuj